Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının başta AB Çerçeve Programları olmak üzere tüm uluslararası Ar-Ge ve inovasyon işbirliği projeleri kapsamında kullanmak üzere istifadelerine sunulan “Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları” kılavuz kitapçığı yayınlanmış bulunmaktadır.

“Fikri Mülkiyet” kavramı, insan aklının ve zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkardığı sanat eserlerinden bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan ürünleri ilgilendirmektedir. Bahsekonu fikri düşünce, ürün ve çıktıların ticarileştirilme aşamasında korunmaları ise özel öneme sahip ve uzmanlık gerektiren bir alan olma özelliği taşımaktadır. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri neticesinde fikri mülkiyete konu olan ve korunması gerekli birçok sınai hak ortaya çıkmaktadır.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nın himayesi ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı altındaki “Ufuk 2020’de Türkiye (TurkeyinH2020)” projesinin desteği ile oluşturulan ‘Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları’ kılavuz kitapçığı; fikri mülkiyet hakları ile ilgili genel bilgilerin akabinde Ufuk 2020 Programı kapsamındaki özel hususların ne şekilde düzenlendiğine yönelik açıklamaları ve TARAL paydaşlarının Program kapsamında dâhil olacakları konsorsiyumlarda fikri haklara ilişkin dikkat etmeleri gereken konu ve karşılaşabilecekleri vak’a örneklerini de içeren bir muhteviyata sahiptir.

Kılavuz’a erişmek için tıklayınız.

TurkeyinH2020 Projesi web sayfasına erişmek için tıklayınız.