Analizler

 1. Ankara Üniversitesi TÜBİTAK 2004-2014 Analizi 
 2. Ankara Üniversitesi TÜBİTAK 2015 Analizi 
 3. 2015 – TÜBİTAK 1003 Analizi  
 4. 2016 – TÜBİTAK 1003 Analizi 
 5. 2016 Tarihli – Sayılarla Savunma Sanayii Raporu

Raporlar 

 1. Ankara Üniversitesi TTO – Dış Paydaş Analizi 
 2. Ankara Üniversitesi TTO – İç Paydaş Analizi 
 3. 2015 Tarihli Ar-Ge Merkezleri ÜSİ Potansiyeli Raporu
 4. 2017 Tarihli Ar-Ge Merkezleri ÜSİ Potansiyeli Raporu 
 5. Kanatlı Sektörü – Sorun Çözüm Pazarı Raporu 
 6. Süt Endüstrisi – Sorun Çözüm Pazarı Raporu 
 7. 2017 Tarihli Proje Yarışması Raporu 
 8. 2016 tarihli Newton Katip Çelebi Found Raporu 
 9. 2016 Tarihli Marie Skladowska Curie Raporu 
 10. 2017 Tarihli Fakülteler Arası Tanışma Organizasyon Raporu 
 11. 2015 Tarihli Ankara TTO – İlaç Ar-GE raporu 

Ulusal Strateji, Plan ve Belgeler 

 1. 10’uncu Kalkınma Planı
 2. Vizyon2023 Strateji Belgesi 
 3. BTYK 28 
 4. BTYK 29 
 5. SaSaD Stratejik Plan 
 6. Kamu Kurum – Kuruluşlarının Strateji Planları

Performans Değerlendirme ve Hedefler 

 1. 2015 Performans & 2016 Hedefler
 2. 2016 Performans & 2017 Hedefler
 3. 2017 Güncel Performans (24.10.2017)

H2020 Araştırma Teşvikleri-Duyurular

 1. Ankara Üniversitesi TTO – H2020 Rehberi
 2. Ankara Üniversitesi TTO – H2020 Destek Listesi
 3. Ankara Üniversitesi TTO – H2020 Çağrı Takvimi
 4. Ankara Üniversitesi TTO – H2020 Taslak Strateji
 5. Ankara Üniversitesi TTO – H2020 Taslak Eylem Planı
 6. Ankara Üniversitesi TTO – NATO Destekleri Rehberi 

Etkinlik ve Organizasyon Listeleri 

 1. 2015 – Bilgilendirme Etkinlikleri
 2. 2015 – Eğitimler
 3. 2016 – Bilgilendirme Etkinlikleri
 4. 2016 – Eğitimler
 5. 2017 – Bilgilendirme Etkinlikleri
 6. 2017 – Eğitimler

Üniversite Ranking Takibi 

 1. QS Ranking Sistemi Takip
 2. URAP Takip

Strateji Dökümanları – Protokoller

 1. 2017 – Ankara Üniversitesi Teknokent ve TTO Stratejisi 
 2. Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü 
 3. 2014 Tarihli TTO Stratejisi 

Yönergeler – Yönetmelik Kılavuz – Planlar

 1. İzleme Numarası Kılavuzu 
 2. Kurumsal Görüşme Yönergesi
 3. Personel Yönetmeliği 
 4. Satın Alma Yönetmeliği 
 5. Temel Yönlendirme Eğitim 
 6. Kuluçka Merkezi Yönergesi 
 7. 2014 Tarihli Ankara Üniversitesi TTO Yönergesi
 8. 2014 Tarihli Savunma Sektörü Eylem Planı 
 9. 2014 Tarihli Envanter Yönergesi 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Dökümanları

 1. FSMH Politikası
 2. FSMH Yönergesi
 3. Fikri Sınai Haklar Değerlendirme Kurulu
 4. FSMH Kurulu Çalışma Esasları
 5. Gizlilik Sözleşmesi

Resmi Belgeler 

Rektörün Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Bildirimi

 

Toplantı Tutanakları (Şifre Korumalı)