TÜBİTAK DESTEKLERİ

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLGİLİ UZMANLAR

Projeleriniz ile ilgili diğer tüm sorularınız için uzmanımız Elif SAFKAN ile iletişime geçebilirsiniz.

Anka İnovatif İş Fikri Yarışması

ANKA, tüm girişimcilere açık, Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde organize edilmiş bir fikir yarışmasıdır. ANKA, uzman bir mentör ile eşleştirilen girişimcilerin TRIZ (Yaratıcı Sorun Çözme Teorisi), İş Planı ve Pazar Analizi, Fikri Mülkiyet Hakları, Pitch ve Sunum Teknikleri eğitimleri ile iş fikirlerini doğrulamalarını ve yatırımcı sunumuna hazır hale gelmelerini amaçlamaktadır. Programın sonunda ise en başarılı olan iş fikirlerine çeşitli ödüller verilmektedir. Yarışma tarihleri Twitter adresimizden ve sitemizden duyurulmaktadır. 
 

ANKARA TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin amacı; öğretim görevlilerine, öğrencilere, firma sahipleri ve girişimcilere Fikri ve Sınai Haklar (patent, marka, faydalı model, tasarım) konularında bilgilendirme, bilinçlendirme ve uygulama konularında destek vermektir.

FSMH Bünyesinde Verdiğimiz Hizmetler

Patent başvurusuna konu olan buluşlar için ön araştırma yaparak dünyada aynı teknik alanda hangi verilerin olduğunun değerlendirilmesi, Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurularının Yapılması, Bilgilendirme Eğitimleri Verilmesi, Sözleşme ve Lisanslama Hizmetleri, Ticarileşme potansiyeline sahip buluşlar için pazar analizi, Üniversitemizde üretilen teknolojinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, Girişimcilerimizin ticarileştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan fikir ürünlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi, Sanayi ile birlikte geliştirilen ortak projelerin sözleşme ve protokollerinin hazırlanması, lisanslama amacıyla görüş sunulması konularında hukuk danışmanlarımız ile beraber destek oluyoruz

Neler Yapıyoruz?

Üniversitemizin güçlü olduğu alanlarda fikri veya sınai ürün ile sonuçlanabilecek yaratıcı faaliyetleri tespit ederek destekliyoruz. İlgili alanlarda teknik sorunların tespit edilerek bu sorunlara uygun çözümlerin akademisyenlerimiz tarafından uygulanması için aracılık görevi yürütüyoruz. Akademisyenlerimiz ve girişimcilerimizin hangi yaratıcı faaliyetlerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunabileceği ve bunlardan hangi hakların doğacağı hususunda yönlendirme ve bilgilendirmeler sağlıyoruz. Tüm fikrî ve sınai haklar konusundaki bildirimlerin alınması ve yanıtlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştiriyoruz.

İLGİLİ UZMAN

Fikri haklar ile ilgili diğer tüm sorularınız uzmanımız Beyza Cangüven ile iletişime geçebilirsiniz.

beyza.canguven@ankaratto.com

Şirket kuruluş işlemleri

Ön Kuluçka Destekleri

Ankara Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri ön kuluçka merkezinin aşağıdaki imkanlarından 1 yıl ücretsiz yararlanabilir;

  • Ofis
  • İnternet bağlantısı
  • Hızlandırıcı destekleri

Kuluçka Destekleri

Kuluçka merkezimizde teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak için sizlere destek oluyoruz. Kuluçka merkezi ofislerinden kuruluşunuzun ilk 3 yılında indirimli olarak yararlanabilirsiniz

Hızlandırıcı Destekleri

Kuluçka firmalarımıza alanında uzman mentor ve danışmanların da katkısıyla aşağıdaki destekleri sunuyoruz.

  • İş geliştirme
  • Ön pazar analizi ve ürün ticarileştirme
  • Ürün prototipleme ve test
  • İş alanı oluşturma
  • Yatırımcı bulma

 

ŞİRKETLEŞME DESTEKLERİ

ankaBİGG

BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak Ankara TTO tarafından gerçekleştirilen 1. Aşama faaliyetleri sonucunda girişimcilerin Tübitak 1512 Teknogirişim ve Sermaye Desteği alması sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteği

Temel hedefi girişimciliğin desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın ve istihdamın artırılması olan ve bu doğrultuda tüm sektörlerde başarılı işletmeler kurulmasını destekleyen bir programdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB AR-GE İnovasyon Desteği

Bu program kapsamında bilim ve teknoloji tabanlı çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere, yeni ürün/süreç/hizmet üretilmesi konularında şirketleşme ve AR-GE desteği sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özkaynak ve Yatırımcı Desteği

İşletme sahip ya da ortakları tarafından işletmenin gerek kuruluş döneminde gerekse faaliyet aşamasında ortaya koydukları kaynaklar(özkaynaklar) ile şirket kuruluşu yapılabilir. İşletme kuruluşu veya faaliyetleri için gereken fon, bir başka kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili sözleşmeler kapsamında yatırımcı desteği olarak da alınabilir.

İLGİLİ UZMANLARIMIZ

Girişimcilik ve şirketleşme ile ilgili diğer tüm sorularınız için uzmanlarımız  Gözde UYSAL  ve Sena İNEL ile iletişime geçebilirsiniz.