TÜBİTAK BİGG

BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak Ankara TTO tarafından gerçekleştirilen 1. Aşama faaliyetleri sonucunda girişimcilerin TÜBİTAK 1512 Teknogirişim ve Sermaye Desteği alması sağlanmaktadır 

Anka İnovatif İş Fikri Yarışması

ANKA, tüm girişimcilere açık, Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde organize edilmiş bir fikir yarışmasıdır. ANKA, uzman bir mentör ile eşleştirilen girişimcilerin TRIZ (Yaratıcı Sorun Çözme Teorisi), İş Planı ve Pazar Analizi, Fikri Mülkiyet Hakları, Pitch ve Sunum Teknikleri eğitimleri ile iş fikirlerini doğrulamalarını ve yatırımcı sunumuna hazır hale gelmelerini amaçlamaktadır. Programın sonunda ise en başarılı olan iş fikirlerine çeşitli ödüller verilmektedir. Yarışma tarihleri Twitter adresimizden ve sitemizden duyurulmaktadır. 

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programı

Programının amacı; üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLGİLİ UZMANLAR

ANKARA TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin amacı; öğretim görevlilerine, öğrencilere, firma sahipleri ve girişimcilere Fikri ve Sınai Haklar (patent, marka, faydalı model, tasarım) konularında bilgilendirme, bilinçlendirme ve uygulama konularında destek vermektir.

FSMH Bünyesinde Verdiğimiz Hizmetler

Patent başvurusuna konu olan buluşlar için ön araştırma yaparak dünyada aynı teknik alanda hangi verilerin olduğunun değerlendirilmesi, Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurularının Yapılması, Bilgilendirme Eğitimleri Verilmesi, Sözleşme ve Lisanslama Hizmetleri, Ticarileşme potansiyeline sahip buluşlar için pazar analizi, Üniversitemizde üretilen teknolojinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, Girişimcilerimizin ticarileştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan fikir ürünlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi, Sanayi ile birlikte geliştirilen ortak projelerin sözleşme ve protokollerinin hazırlanması, lisanslama amacıyla görüş sunulması konularında hukuk danışmanlarımız ile beraber destek oluyoruz

Neler Yapıyoruz?

Üniversitemizin güçlü olduğu alanlarda fikri veya sınai ürün ile sonuçlanabilecek yaratıcı faaliyetleri tespit ederek destekliyoruz. İlgili alanlarda teknik sorunların tespit edilerek bu sorunlara uygun çözümlerin akademisyenlerimiz tarafından uygulanması için aracılık görevi yürütüyoruz. Akademisyenlerimiz ve girişimcilerimizin hangi yaratıcı faaliyetlerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunabileceği ve bunlardan hangi hakların doğacağı hususunda yönlendirme ve bilgilendirmeler sağlıyoruz. Tüm fikrî ve sınai haklar konusundaki bildirimlerin alınması ve yanıtlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştiriyoruz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Destek verilecek buluşlar nasıl seçilecektir?

Gelen buluş bildirimi alındıktan sonra ilk aşamada TTO uzmanları tarafından incelenir ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar için bir ön araştırma yapılır. Akademisyenlerimizden gelen buluş bildirim formları ve ön araştırma raporu Ankara TTO Üst Kurulu’na sunulur. Kurul’dan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci Ankara TTO üzerinden gerçekleştirilir.

Destek kararı verilen buluşlar için başvuru süreci nasıl ilerleyecektir?

Ankara Üniversitesi Akademisyenlerinin alacakları destekler kapsamında, destek kararının çıkmasıyla buluşlarının ön değerlendirme süreçleri ve buluşlarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ulusal başvurularının gerçekleştirilmesi Ankara TTO tarafından desteklenir. Uluslararası patentleme sürecine devam etmek ve ticarileştirme faaliyetlerinde destek almak isteyen ve uygun şartları sağlayan girişimcilerin destek süreçleri ise ayrı bir sözleşme kapsamında desteklenebilecektir.

İLGİLİ UZMAN

Şirket kuruluş işlemleri

Ön Kuluçka Destekleri

Ön kuluçka merkezimizde iş fikirlerinizin doğrulanması ve şirketleşme sürecinde sizlere destek oluyoruz. Ankara Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenelere ön kuluçka merkezinin aşağıdaki imkanlarından 1 yıl ücretsiz yararlanabilir;

  • Ofis
  • İnternet bağlantısı
  • Hızlandırıcı destekleri

Kuluçka Destekleri

Kuluçka merkezimizde teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmak için sizlere destek oluyoruz. Kuluçka merkezi ofislerinden kuruluşunuzun ilk 3 yılında indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

Hızlandırıcı Destekleri

Kuluçka firmalarımıza alanında uzman mentor ve danışmanların da katkısıyla aşağıdaki destekleri sunuyoruz.

  • İş geliştirme
  • Ön pazar analizi ve ürün ticarileştirme
  • Ürün prototipleme ve test
  • İş alanı oluşturma
  • Yatırımcı bulma

 

ŞİRKETLEŞME DESTEKLERİ

ankaBİGG

BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak Ankara TTO tarafından gerçekleştirilen 1. Aşama faaliyetleri sonucunda girişimcilerin Tübitak 1512 Teknogirişim ve Sermaye Desteği alması sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteği

Girişimciliğin desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın ve istihdamın artırılması temel hedef edinen bu doğrultuda tüm sektörlerde başarılı işletmeler kurulmasını destekleyen bir programdır.

KOSGEB AR-GE İnovasyon Desteği

Bu program, bilim ve teknoloji tabanlı çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcileri, yeni ürün/süreç/hizmet üretilmesi konularında şirketleşme ve AR-GE desteği sağlamaktadır.

Özkaynak ve Yatırımcı Desteği

İşletme sahip ya da ortakları tarafından işletmenin gerek kuruluş döneminde gerekse faaliyet aşamasında ortaya koydukları kaynaklar(özkaynaklar) ile şirket kuruluşu yapılabilir. İşletme kuruluşu veya faaliyetleri için gereken fon, bir başka kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili sözleşmeler kapsamında yatırımcı desteği olarak da alınabilir.

İLGİLİ UZMANLAR