Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Ankara TTO, Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaların ve yeni teknolojilerin ekonomik değer yaratması için uygun bir ekosistem  oluşturulması amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. 2015 yılından itibaren TÜBİTAK-1513  Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında fonlanmıştır.

 

Üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını hedefleyen  Ankara TTO; karşılıklı güvene dayalı üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, yeni ürünlerin tescil edilmesini ve ticarileştirilmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmak ve projelerin gerçekleştirilmesi için araştırmacı veya sanayicinin gerekli fon desteğine ulaşmasını sağlamak Ankara TTO’nun amaçları arasındadır.

Uygun işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bilgilendirme etkinlikleri, toplantıları organize ederek, aynı zamanda şirketleşme ve girişimcilik adına farklı iş modelleri geliştirilmesi konusunda destek verir.

Ankara TTO

Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi işbirliği , Patent ve Girişimcilik birimleri ile;

  • Araştırmacı, sanayici ve girişimcinin iş yükünü üzerine alarak, projelerine yoğunlaşmasını sağlar,

 

  • Tüm Ulusal ve Uluslararası proje destek programlarına yapılacak başvurularla ilgili olarak bilgilendirme, proje yazım ve yönetim desteği verir,

 

  • Ortak Ar-Ge projesi gerçekleştirmek için özel sektör ve/veya kamu kuruluşlarıyla bağlantı sağlar; bu kuruluşlarla proje geliştirilmesine ve teklif hazırlanmasına yardımcı olur; çalışmalardan doğan fikri sınai mülkiyet haklarının yönetimine ve lisanslanmasına destek olur,

 

  • Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin/ürünlerin ekonomik desteğe dönüştürülmesi için girişimcilik desteği verir,

 

  • Kuluçka/Önkuluçka hizmetleri ile şirketleşme başlangıç hizmetleri sağlar.