Kısa kısa

Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan ve 2015 yılında TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında desteklenen Ankara TTO, güçlü kadrosu ile TÜBİTAK’ın TTO’lar için tanımladığı destek modülleri kapsamında bütünleşik bir yaklaşımla Ankara Üniversitesi akademisyenlerine-araştırmacılarına, öğrencilere ve Teknokent firmalarına hizmet vermektedir.

Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi, ana amacımızdır.

Vizyonumuz

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olma vizyonuna sahip Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkı sağlamaktır.

Misyonumuz

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak
Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlıkları, araştırmacılarımıza sunmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.
Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak,
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde yönetimini sağlamak
Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalar sonrasında çıkan, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek ve teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini sağlamak,
Üniversite – sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek
Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak

01. Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütme desteği veriyoruz.

02. Üniversite-Sektör İş Birliği Hizmetleri

Ankara Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürütülmesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışıyoruz.

03. Fikri Hak Süreçleri Destek Hizmetleri

Akademisyenlerimizin proje çıktılarından doğan fikri ve sınai haklarının korunması ve sanayi kuruluşlarına lisanslanması için destek oluyor, fikri ve sinai mülkiyet hakları portföyümüzü yönetiyoruz.

04. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Girişimci, öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için şirketleşme ve girişimcilik destekleri veriyoruz.