Kısa kısa

2013 yılında TTO kurulmadan önce TTO faaliyetlerinin bir kısmı Üniversitenin ve Teknoloji Geliştirme Bölgemizin çeşitli birimleri tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Döner Sermaye İşletmesi, Fikri Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ve ANKÜR A.Ş.’dir. Bu birimler TTO’ların tanımlanan 5 modül başlığı altında yaptıkları faaliyetlerin bazılarını, farklı kapsamlarda yürüte gelmişlerdir. Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde 2013 yılında kurulan  Ankara TTO ilk aşamada bu birimlerin yaptıkları faaliyetlerin koordinasyonunu üzerine almıştır. Üniversite ile Ankara TTO arasında imzalanan protokole göre bu birimler faaliyetlerini Ankara TTO koordinasyonu altında ve bir iş planı çerçevesinde yürütmeye devam etmektedirler.

Ankara TTO şu anda güçlü bir kadro oluşturmuştur ve TÜBİTAK’ın TTO’lar için tanımladığı destek modülleri kapsamında bütünleşik bir yaklaşımla akademisyenlere hizmet etmektedir. Ankara TTO Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin geniş tecrübelerinden yararlanmak amacıyla 7 akademisyenden modüllere koordinasyon ve katkıda bulunmak üzere danışman olarak yararlanmaktadır. Ankara TTO 2015 yılında TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine aşağıdaki 5 modül kapsamında ücretsiz hizmet vermektedir.

01. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri

Ankara TTO’nun paydaşlarına yönelik olarak yerel, bölgesel ve son olarak ulusal düzeyde tanınırlığının artırılması için çalışıyoruz.

02. Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için yapılacak bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütmeyle ilgili akademik ve idari düzeydeki destekleyici hizmetleri gerçekleştiriyoruz.

03. Proje geliştirme/yönetim hizmetleri

Ankara Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde, sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürümesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışıyoruz.

04. Fikri sınai hakların yönetimi, lisanslama hizmetleri

Akademisyenlerimizi fıkri ve sınai haklar üretecek araştırma projeleri hazırlamaya özendiriyor, bu hakların korunması için gerekli girişimlerde destek oluyoruz ve patent portföyümüzü başarılı yönetmeye çalışıyoruz.

05. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

Girişimci öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için şirketleşme ve girişimcilik dallarında destekleyici hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.