FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Ankara TTO’nun paydaşlarına yönelik olarak yerel, bölgesel ve son olarak ulusal düzeyde tanınırlığının

artırılması için çalışıyoruz.

Image of human hands during discussion at meeting

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından azami ölçüde yararlanabilmesi için

yapılacak bilgilendirme, proje hazırlama ve yürütmeyle ilgili akademik ve idari düzeydeki destekleyici

hizmetleri gerçekleştiriyoruz.

Image of business documents, pen and glasses on workplace during meeting of partners

PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ

Ankara Üniversitesinin teknolojik altyapısı ve bilgi birikiminin, Ar-Ge danışmanlık ve Ar-Ge proje ortaklıkları şeklinde,

sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasına sunulması, verimli biçimde yürümesi ve başarı ile sonuçlanması için çalışıyoruz.

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

FIKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ, LİSANSLAMA HİZMETLERİ

Akademisyenlerimizi fıkri ve sınai haklar üretecek araştırma projeleri hazırlamaya özendiriyor, bu hakların

korunması için gerekli girişimlerde destek oluyoruz ve patent portföyümüzü başarılı yönetmeye çalışıyoruz.

Photo of handshake of business partners after striking deal

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

Girişimci öğrenci, mezun ve öğretim elemanlarının yeni ürün ve teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması için

şirketleşme ve girişimcilik dallarında destekleyici hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Concept of teamwork: Close-Up of hands business team showing unity with putting their hands together.