Evre Ve Hammaddeler Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü Ve Proje Pazarı Brüksel’de Düzenleniyor!

 

Çevre ve Hammaddeler Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje
Pazarı 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Avrupa Komisyonu tarafından
Brüksel’de düzenlenecek.

Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve
Hammaddeler Alanı kapsamında Kasım 2017’de açılması öngörülen
2018-2020 çağrıları araştırma önceliklerine yönelik düzenlenecek bu
etkinliğe katılım sayesinde, konu özelinde faaliyet gösteren başarılı
araştırma ekipleri çağrı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekken,
yüksek teknoloji kuruluşları, KOBİ’ler ve sanayi temsilcileri ile bir
araya gelme ve proje fikirlerini tartışma fırsatı da bulacak.

Etkinlik kapsamında ön plana çıkacak olan çağrı öncelikleri arasında
şu ana başlıklar yer alıyor:

* Karbonsuzlaştırma,
* İklim değişikliği adaptasyonu, etkileri ve iklim servisleri,
* İklim değişikliği, biyçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki
ilişki,
* Kriyosfer,
* Ekonomik ve çevresel kazançların birleştirilmesi – Döngüsel Ekonomi
* Hammaddeler
* Çevre, ekonomi ve toplum için su
* Sürdürülebilirlik için yenilikçi şehirler
* Yer gözlem
* Doğa tabanlı çözümler, afet riski azaltımı ve doğal sermaya
muhasebesi
* Kültürel miras

Notlar
Etkinliğe katılım ücretsiz olup kayıt olmak zorunludur. Kayıtlar Temmuz
2017’de açılacaktır, lütfen ilgili bağlantıyı düzenli olarak kontrol
ediniz : https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day [1]

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından
karşılanacak. Seyahat desteklerimize başvuru yapabilmek için öncelikle
etkinliğe kayıt olunması ve Avrupa Komisyonu tarafından katılım
teyidinin başvuru sahibine ulaşması gerekmektedir. TÜBİTAK Ufuk2020
Seyahat Destekleri için tıklayınız.  [2]

Unsubscribe from this newsletter [3]

[1] https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
[2] http://www.ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
[3] http://www.ufuk2020.org.tr/tr/newsletter/confirm/remove/177/16/1499065803/sqVpW12bLnrdkY3GKYR_zKdmxvUmo-srPFWwR2K4nb8

 

Saygılarımızla

Ankara TTO
+90 312 485 3918
info@ankaratto.com