Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız

Prof. Dr. Özlem KÜÇÜK

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

Furkan ÖZ

Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Vekili

furkan.oz@ankarateknokent.com

Mutlu ACAR

Tanıtım ve Farkındalık Koordinatörü
mutlu.acar@ankara.edu.tr

Öğr. Gör. Müzeyyen Beyza CANGÜVEN

Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı
beyza.canguven@ankaratto.com

Elif SAFKAN

Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı
elif.safkan@ankaratto.com

Furkan ÖZ

TTO Uzmanı
furkan.oz@ankarateknokent.com

Sena İNEL

Girişimcilik ve Kuluçka Uzmanı
sena.inel@ankaratto.com

Esra Mine ÜNAL

Agrigenomik Hub Sorumlusu
esra.mine.unal@ankaratto.com

Ömer TÜRKMEN

TTO Uzmanı
omer.turkmen@ankaratto.com

Ayşegül ER GÖKÇE

Agrigenomik Hub Uzmanı
aysegul.ergokce@ankaratto.com

Yusuf AYKAÇ

Prototip Laboratuvarı Sorumlusu
yusuf.aykac@ankaratto.com