Doç. Dr. Demet Cansaran DUMAN’nın

Yürütücülüğünde Avrupa Birliği Projesi Kabul Aldı!

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Programı kapsamında 2017 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan “Keep Lab Safety Keep You Healthy” başlıklı proje teklifi uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı alması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup yaklaşık 150.000,00 Avro azami hibe desteği ile kabul edilmiştir. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN’nın yaptığı projenin Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi arasında Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje ekibi oluşturulurken benzer sosyokültürel ve demografik özellikler gösteren ve Akdeniz Havzasında yer alan Portekiz ve İspanya’dan alanında uzman danışmalar ile işbirliği yapılmıştır. Proje ekibinde uluslararası alanda University of Granada, Institute of Biotechnologia (İspanya) ve University of Minho, School of Medicine (Portekiz) üniversiteleri yer alırken ulusal ortaklar ise Hitit Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yer almaktadır.

Projenin ana amacı klinik örneklerle çalışan hekim dışı sağlık personelinde (biyolog, eczacı, biyoteknolog, laborant, teknisyen vb.) biyogüvenlik konusunda farkındalık yaratılması; geliştirilecek yüz yüze yapılacak interaktif standardize edilmiş eğitim programı ile ulaşılabilen personelin eğitimi ve web ortamı ile biyogüvenlik konusundaki doğru, güncel bilginin yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda nihai hedefimiz klinik örneklerle çalışılan laboratuvarlarda Ülkemizde çok fazla sayıda olan laboratuvar iş kazalarının gerçekleştireceğimiz eğitimler ile önlenmesidir. Bu kapsamda proje sonucunda; 1) Ulaşılabilir, hedef kitlenin seviyesine uygun, iki farklı dilde temel kaynak kitap (Türkçe, İngilizce), doküman ve eğitim setleri oluşturmak; 2) Standardize, anlaşılabilir ve uygulamalı bir eğitim programı geliştirmek; 3) Tüm kaynaklara web ortamı ve mobil aplikasyonlar ile devamlı ve işlevsel olarak ulaşılabilirliğin sağlanması mümkün kılınacaktır.

Akademisyenimize çalışmalarında Teknoloji Transfer Ekibi olarak başarılar diliyoruz.