Ar-Ge Faaliyetleri

(Tanı Kitleri, İlaç ve Aşı çalışmaları)

—  TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında yürütülen 3 adet projede Ankara Üniversitesi Enstitüleri /Araştırma Merkezleri yürütücü kuruluş olarak yer almışlardır.

TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde yürütülen COVID-19 Türkiye Platformu’na üniversitemizden 19 Mart 2020 tarihinde yürütücü kuruluş olarak yapılan 5 proje başvurusundan 3 tanesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Aşağıda detayları yer alan 3 adet projenin çalışmaları başarılı şekilde devam etmektedir.

COVID-19 için Griffithsin (GRFT) Temelli Antiviral Yaklaşım Geliştirilmesi ve Terapötik Etkinliğinin Sorgulanması

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Proje Ekibi

Prof. Dr. Erkan Yılmaz
Prof. Dr. Esin Akı Yalçın
Doç. Dr. Demet Cansaran Duman
Dr. Öğr. Üy.  E. Doruk Engin
Prof. Dr. Koray Ergünay (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Urartu Şeker (Bilkent Üni.)
Ekrem Balbay (Yard. Pers.)
4 Bursiyer

Adenoviral ve Protein Tabanlı Prototip Corona Virüs Aşı Üretim Projesi

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Proje Ekibi

Arş. Gör. Fatma Gizem SONUGÜR
Öğretim Gör. Cansu BABAHAN

Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi

Proje Yürütücüsü

Dr. Mehmet Altay ÜNAL

Proje Ekibi

Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Prof. Dr. Can AKÇALI
Doç. Dr. Açelya Yılmazer AKTUNA
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN
Doç. Dr. Fikret ARI
Doç. Dr. Hasan NAZIR
Dr. Sidar BEREKETOĞLU
Dr. Orkun CEVHEROĞLU
Dr. Ceylan Verda BİTİRİM
Göksu ÖZÇELİKAY

Ar-Ge Faaliyetleri

(Tanı Kitleri, İlaç ve Aşı çalışmaları)

TÜBİTAK 1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Covıd-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı

TÜBİTAK tarafından 26.03.2020 tarihinde açılan 1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı “Covıd-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi konularında sunulacak Ar-Ge projelerinin destekleneceği açıklanmıştır. Değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilen çağrı kapsamında Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesindeki 4 firma proje başvurularını Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirmiştir. Futuris Elektronik Yazılım Ticaret Limited Şirketi’nin “Covid-19 Tespiti İçin Yüksek Çözünürlüklü Termal Kamera Tasarımı” projesi ise destek almaya hak kazanan 32 proje arasında yer almıştır.

Rejeneratif Ve Restoratif Tıp Araştırmaları Ve Uygulamaları (Re-Tıp) 1004 Projesi

TÜBİTAK ARDEB 1004 “Yüksek Teknoloji Platformları” çağrısı kapsamında; Ankara Üniversitesi’nin yetkinliği, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda “Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları (Re-Tıp)” alanı, araştırma program alanı olarak belirlenmiş, 1004 başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

  1. Fazda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 Üniversite-APYK, 2 Ar-Ge Merkezi APYK, 1 AB ortak ile Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları Yüksek Teknoloji Platformu (Re-Tıp) oluşturulmuştur. Platform kapsamında planlanan sekiz projede, 11 üniversite (8 yurtiçi, 3 yurtdışı), 1 Uluslararası Araştırma Enstitüsü, 1 teknoloji tabanlı Firma ve Şehir Hastanesi olmak üzere 14 farklı Kurum’dan araştırmacı ve danışmanlar görev alacak olup, Re-Tıp Araştırma Programında, toplam 20 kurum/Kuruluş projelerde yer alacaktır. 27/02/2020 tarihinde gerçekleştirilen 1.Faz panel değerlendirmesi sonucunda ‘’Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları (Re-Tıp)’’ Araştırma Programı’nın 1.faz başvurusu kabul edilerek 2.Faz’a geçmesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Araştırma Platformu içerisinde yer alan projeler tanı kiti geliştirilmesinden, kök hücre kaynaklı tedavi protokollerinin geliştirilmesi, Upk hücre üretim ve izolasyon çalışmaları, organ-on-the-chip sistemleri, üç boyutlu yazıcı temelli doku ve organ mühendislik ürünlerinin geliştirilmesine kadar birçok farklı yaşam bilimlerine ve rejeneratif ve restoratif tıp temeli araştırma/geliştirme çalışmasını bünyesinde barındırmaktadır.  Araştırma programında odaklanılacak teknolojiler ile salgına yönelik geliştirilecek teknolojiler paralel teknolojiler olarak görülmektedir. Bu kapsamda Re-Tıp araştırma programı COVID-19 ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen birçok Ar-Ge çalışmasına katkı sağlayacak niteliktedir. Özellikle araştırma programı kapsamında yürütülecek kök hücre tedavi yöntemleri, tanı kiti geliştirilmesi çalışmaları COVID-19 salgını ile mücadelede odaklanılan 2 teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA-2) kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’na Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nün yürütücülüğünde Ankara TTO ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ortaklığı ile 19 Haziran 2019 tarihinde başvuru yapılan ve desteklenmeye hak kazanan “Ankara Innovative Cancer Theranostics Development Center (AnkaTheraHub)” projesine COVID-19 vb. enfeksiyon hastalıkları ile mücadele edilmesi amacıyla aşı/ilaç/tanı kiti geliştirilmesine yönelik eklemelerin de yapılmasına yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu ile görüşmeler sürdürülmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı – MOTAKK protokolü

Ankara Üniversitesi Teknokent’te yer alan MOTAKK (Moleküler Tanıda Dış Kalite Kontrol) firması, laboratuvarlarda viral enfeksiyonlarının tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panellerine COVİD-19’u da ekleyerek, COVİD-19 testlerinin gerçekleştirdiği laboratuvarlarda kalite kontrol çevrimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalamıştır.

MOTAKK, Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. A. Mithat BOZDAYI yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bir projesinin çıktısı olarak şirketleşmiştir. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile dış kalite kontrol çevrimlerindeki panel sayısını arttıran ve hızlı Ar-Ge yapabilme yeteneği kazanan MOTAKK, COVİD-19 testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarların dış kalite kontrol çevrimlerinin, salgın sürecinde yapılabilmesini sağlayarak, testlerin güvenilirliğini arttıracaktır.

TÜBİTAK SOBAG 1001 Programı'nda 10 Projemiz Kabul Edildi

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı, 27 Nisan 2020 tarihinde açılan ve 4 Mayıs 2020 tarihinde kapanan özel çağrı kapsamında Ankara Üniversitesi’nden 20 adet proje başvuru gerçekleştirildi.

Kabul edilen 10 proje ile çağrı kapsamında en çok projesi desteklenen üniversite ünvanı aldık.

YÜRÜTÜCÜ PROJE ADI FAKÜLTE
Doç. Dr. İlhan Yalçın Siberkondria, Covid-19 korkusu, sağlık kaygısı, obsesyonlar, uyku kalitesi ve duygulanım: Bir karışımlı yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı Eğitim Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Yetkin Çınar Covid-19 Salgını Sürecinde Sektörel Optimal Teşvik Politikalarının Tespiti ve Stratejik Rekabet Gücünün Artırılması İçin Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Olçay Arslan COVID 19 Verilerinin İstatistiksel Analizi, Modellenmesi ve Olası Risk İndeksinin Geliştirilmesi Fen Fakültesi
Doç. Dr. Gaye Baycık COVID-19 Salgını Sırasında Ve Sonrasında İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Salgının İvme Kazandıracağı Yeni Çalışma Modelleri Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Burcu Özdemir Ocaklı COVID-19 Salgınının Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışma Üzerine Etkisi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Nazan Çiçek Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Yasliligin ve Yaslilarin Algilanma Biçimine Etkileri ve Yaslilarin Toplumsal Imajini Iyilestirmeye Yönelik Kamusal Politika Önerileri Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya Gençlerin COVİD-19 Salgını İle Başetme Stratejilerinin Farklı Dinamikleri Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Zafer Kıyan Kriz İletişimi: Covid-19 Salgınından Çıkarılan Dersler Işığında Önleyici İletişimsel Yaklaşımlar İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Derya Hasta Corona Süresinde Minnetterlik Yazma Deneyiminin Tehdit Algisi ve Gelecek Kaygisi ile Iliskisi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Doç. Dr. Melike Aktaş Türkiye’de COVID-19 Pandemisinde Kırılgan Kamular ve Risk İletişimi: 65 Yaş Ve Üzeri Risk Grubunun Risk Algıları Üzerine İletişim Odaklı Bir Analiz İletişim Fakültesi

TÜSEB COVID-19 Başvuruları

TÜSEB tarafından açılan 2020 çağrıları kapsamında; İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İşbirliği Çağrısı’na Eczacılık Fakültesi’nden 1 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

COVID-19 TÜBİTAK 1002 Başvuruları

Salgın ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan COVID-19’un sosyal/ekonomik/toplumsal etkilerinin araştırılması hususuna yönelik Ankara Üniversitesi bünyesinde 2 adet Ar-Ge projesi TÜBİTAK 1002 programı kapsamında sunulmuştur.

AKA COVID-19 Başvuruları

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı’nı başlatmış ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvuruları kabul etmiştir. 3 öncelikli alanda açılmış olan çağrı kapsamında Ankara Üniversitesi’nden 3 adet, Ankara Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından 1 adet başvuru gerçekleştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID-19 Araştırma Programı başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlandı

Bir araştırma üniversitesi olarak en büyük çıktımızın topluma yapacağımız katkı olacağı inancıyla Üniversitemiz bünyesinde COVID-19 süreci ve sonrasında oluşabilecek toplumsal sorunlara odaklanan araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik 10 adet çağrıya çıkılmış ve 8 – 24 Nisan tarihleri arasında çağrı başvuru süreçleri tamamlanmıştır. Çağrı kapsamında 224.115,58 TL bütçe ile 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 8 Fakülte ve Enstitümüzden toplam 59 araştırmacının görev alacağı projeler ile COVID- 19 sürecinin yarattığı toplumsal sorunlara özgün çözümler geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Yeni Nesil Dizileme (NGS) İle COVID-19 Genom Analizlerinin Yapılması, Hastalığın Yayılımı Üzerine Veri Elde Edilmesi Çağrısı

Yürütücü

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

Proje İsmi

SARS-CoV-2 (+) Hastalarda KIR/KIR Ligand Genotiplerinin Belirlenmesi

Proje Ekibi

-Doç. Dr. Kemal Osman Memikoğlu
-Dr. Klara Dalva
-Emine Öncül – Doktora Öğrencisi
-Hasan Yalım Akın Biyolog
-Dr. Ezgi Gülfem
-Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Dr. Güle Çınar

Desteklenen Bütçe

30.000,00₺

Yürütücü

Prof. Dr. A. Mithat BOZDAYI

Proje İsmi

Türkiye’de SARS-CoV2’nin tüm genom dizilemesi ve Moleküler karakterizasyonu

Proje Ekibi

-Nejat Siraj – AÜ Biyoteknoloji Enst. YL.
-Buse Dikmen – AÜ Tıp Fak. Lisans

Desteklenen Bütçe

29.940,00₺

COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Salgın Sonrası Potansiyel İş Sözleşmesi Davalarına Yönelik Modellerin Geliştirilmesi Çağrısı

Yürütücü

Doç. Dr. Gaye BAYCIK

Proje İsmi

COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanların Çalışma Süreleri ile Çalışma Modellerine İlişkin Hak, Yetki ve Yükümlülükleri

Proje Ekibi

-Hazal Tolu Arş. Gör. – GSU
-İstemi Ceysu Dinç Arş. Gör.
-A. Ebru Gültekin – Rektörlük

Desteklenen Bütçe

15.000,00₺

COVID-19 Medya Analizi: COVID-19 Salgını İle İletişim Araçlarında Yer Alan Haberlerin Toplum Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi Çağrısı

Yürütücü

Dr. Ergin Şafak DİKMEN

Proje İsmi

Pandemi döneminde dijital iletişim stratejileri: TC sağlık bakanlığı örneği

Proje Ekibi

-Doç. Dr. Emel Özdora Akşa
-Arş. Gör. Dr. Nilüfer Pınar Kılıç
-Prof. Dr. Abdülrezak Altun

Desteklenen Bütçe

14.999,00₺

Yürütücü

Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN

Proje İsmi

Covid – 19 Salgını Sırasında Sosyal Medya Ortaminda Yayılan Söylentiler Ve Toplumsal Etkileri

Proje Ekibi

– Dr. Ergin Şafak Dikmen

Desteklenen Bütçe

15.000,00₺

COVID-19 Psikolojik Destek ve Rehberlik: Salgınının Bireylerdeki Etkilerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Destek Mekanizmalarının Kurgulanması Çağrısı

Yürütücü

Doç. Dr. İlhan YALÇIN

Proje İsmi

Covid-19 Korkusu İle Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişkide Koruyucu Ve Risk Faktörlerinin Moderatör Etkisi

Proje Ekibi

-Dr. Nesime Can
-Öykü Mançe Çalışır – Uzman
-Seher Yalçın
-Dr. Burçin Çolak

Desteklenen Bütçe

9.197,00₺

Yürütücü

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SAYGILI

Proje İsmi

Doğal Dil İşleme Yöntemiyle COVID-19 Online Psikiyatrik Destek Sistemi

Proje Ekibi

-Arş.Gör. Gökhan Güney
-Ar. Gör. Büşra Özgöde Yigin
-Dr. Burçin Çolak
-Yasemin Hoşgören Alıcı – Dok. Öğr.
-Prof. Dr. Orhan Murat Koçak

Desteklenen Bütçe

11.799,00₺

COVID-19 Salgını Sonrası Sektörel Analizler Çağrısı

Yürütücü

Prof. Dr. Türkmen Göksel

Proje İsmi

Türkiye’de Covid-19 Salgını Sonrası için Merkezi Önemde Sektörlerin Tespiti: Sektörler Arası Girdi-Çıktı İlişkileri Temelli Ağ Analizi

Proje Ekibi

-Doç. Dr. Yetkin Çınar
-Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz
-Doç.Dr. Oktay Ölmez

Desteklenen Bütçe

14.498,12₺

Sağlık Kurumları Acil Eylem Planı: COVID-19 Salgınına Yönelik Tarama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Yürütücü

Prof. Dr. Alpay AZAP

Proje İsmi

COVID-19 Hasta Yönetiminde Karar Destek Sistemi için Model Geliştirilmesi

Proje Ekibi

-Prof. Dr. Atilla Elhan
-Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
-Dr. Güle Çınar
-Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Dr. Ezgi Gülten
-Arş. Gör. Batuhan Bakırarar
– Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Desteklenen Bütçe

29.973,56 ₺

COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi Çağrısı

Yürütücü

Prof. Dr. Fatih TANK

Proje İsmi

Covid2019 Verileri İle Günlük Tahminlerin İncelenmesi

Proje Ekibi

-Prof: Dr. Alpay Azap
-Prof. Dr. Atilla Elhan
-Doç. Dr. Oktay Ölmez
-Doç. Dr. Furkan Başer
-Arş. Gör. Günay Burak Koçer

Desteklenen Bütçe

14.500,00₺

Yürütücü

Prof. Dr. Olçay ASLAN

Proje İsmi

COVID 19 Türkiye Verilerinin İstatistiksel Modellemesi

Proje Ekibi

-Arş. Gör. Yetkin Tuaç
-Arş. Gör. Şenay Özdemir
-Yeşim Döne

Desteklenen Bütçe

12.538,00₺

COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi Çağrısı

Yürütücü

Öğr. Gör. Dr. Emrah ERTUGAY

Proje İsmi

Covid 19 Pandemi Sürecinde Yedek Akçeler Aracılığı ile Özkaynakla Finansman Politikaları ve Benzeri Salgınların Şirketler Üzerindeki Negatif Etkilerinin Azaltılması için Yeni Model Önerileri

Proje Ekibi

– Arş. Gör. Gökhan Aydoğan

-Arş.Gör. İlker Gülençer

Desteklenen Bütçe

13.908,00₺

Yürütücü

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

Proje İsmi

Nasıl Bir Kriz Yönetimi

Proje Ekibi

-Halil Yasin Tamer (Doktora Öğrencisi)

Desteklenen Bütçe

12.762,00₺

Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Digital Ortam Toplantıları

Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Sayfası

Üniversitemiz web sayfasına bilgilendirme amacıyla Koronavirüs (COVID-19) sekmesi (https://www.ankara.edu.tr/covid-19/) konulmuştur. Öğrencilerimizi, öğretim elemanlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirici notlar ve duyurular sürekli güncellenerek yayımlanmaktadır.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan Üniversitemize Ziyaret

COVID-19 salgını ile ilgili ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda önemli çalışmalarda bulunan üniversitemize Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından 25 Nisan tarihinde ziyarette bulunulmuştur. Prof. Dr. Hasan Mandal; aşı ve ilaç çalışmalarını soluksuz sürdüren Kök Hücre, Kanser Araştırma ve Biyoteknoloji Enstitülerindeki araştırmacılarımızın çalışmalarını yerinde izlemiştir.

TTO Ekibimizden Uluslararası Mentorluk

24-26 Nisan 2020 tarihlerinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen #EUvsVirus Challenge hackathonunda, yaklaşık 20 olası koronavirüs sorunu (ör. Ekipmanın hızlı üretimi, üretim kapasitelerinin artırılması, bir ülkeden diğerine aktarılması ile ilgili bilgi ve çözümlerin) ele alınarak AB Tek Pazarında hızlı bir şekilde geliştirilmeleri ve konuşlandırılmaları amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizden uzmanlarımız da katılımcıların geliştirdikleri projelere mentorluk yaparak EuvsVirus Hackathon’unda yerlerini aldılar.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu, Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na Katılım

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda 2 Nisan 2020 Perşembe günü “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı” düzenlendi. Üç oturumda 14 konuşmacının yer aldığı konferans, TÜBİTAK’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İlaçların yeni hedeflere konumlandırması, ilaç geliştirme, yenilikçi tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularının konuşulduğu programda, Ankara Üniversitesi akademisyenlerimizden Prof. Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Aykut Özkul ve Dr. Mehmet Altay Ünal konuşmacı olarak yer almışlardır.

COVID-19 Sonrası Girişimcilik

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin uygulayıcı kuruluş olduğu TÜBİTAK – 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) kapsamında uzmanlarımız, 23 girişimci adayı ile online eğitimler gerçekleştirerek TÜBİTAK Panel Değerlendirmelerine hazır hale gelmelerinde yardımcı oldular.  Eğitimler devam ederken, Covid-19 salgınının yarattığı orta ve uzun vadeli sorunlara entegre olabilecek şekilde projeler pivot edilerek yenilikçi çözümler geliştirildi.

Webinar Serisi: “COVID-19 Pandemisi Sonrası Yeni Dünya Düzeni”

22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında dört, 4-8 Mayıs tarihleri arasında üç tane olmak üzere toplamda yedi konuşma bir dizi webinar serisi şeklinde akademisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.  İnsan, teknoloji ve sağlık gibi konuların ele alındığı bu seride salgın sonrası senaryo durumları hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Dijital Ortam Duyuruları

COVID-19 salgını başlangıcından itibaren tüm ulusal ve uluslararası destekler web, sosyal medya ve mail marketing aracılığıyla ilgili araştırmacılara duyurulmuştur. Mail marketing duyuruları aracılığıyla elde edilen veriler sayesinde çağrılarla ilgilenen araştırmacılar ile temasa geçilerek birçok çağrıya TTO desteğiyle başvuru yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu üzerinde çalışma yapan araştırmacılarımızın başarıları yine web, sosyal medya aracılığıyla duyurulmuştur.