Duyurular

EraNet Rus 2019 Çağrısı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. 2019 yılı…
4 Kasım 2019
Duyurular

24. IRASME Çağrısı

IRASME ağının 24. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 3 Haziran - 25 Eylül…
11 Haziran 2019
Duyurular

TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Sağlık, Makina-İmalat,…
29 Nisan 2019
Duyurular

Marie Skłodowska Curie 2019 Çağrısı

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de…
18 Nisan 2019