Duyurular

TUSEB 2020 Çağrıları

Değerli akamisyenlerimiz ve araştırmacılarımız; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) 2020 yılı çağrı takvimini yayınlamış olup 4 alanda proje çağrısını duyurmuştur. Çağrılara yönelik detay dokümanlar aşağıdadır.…
31 Mart 2020
Duyurular

TÜBİTAK-Fransa Ortak Proje Çağrısı

TÜBİTAK ve Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut iş birliği çerçevesinde TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Ortak Proje Başvuru Çağrısı açılmıştır. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının,…
17 Mart 2020
Duyurular

EraNet Rus 2019 Çağrısı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. 2019 yılı…
4 Kasım 2019
Duyurular

24. IRASME Çağrısı

IRASME ağının 24. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 3 Haziran - 25 Eylül…
11 Haziran 2019