Ankara TTO

Fen-Mühendislik-Sosyal Bilimlerin yanında özellikle Yaşam Bilimleri alanında çok güçlü bir bilimsel ve teknoloji birikimi olan köklü ve büyük bir üniversitenin;

  • Kurumsallaşan ve kurduğu kalite sistemi ile sürdürülebilir hizmet güvencesi sağlayan,
  • Yönetiminde sanayiciye yer veren ve düzenlediği “Sorun-Çözüm” pazarlarında sanayicinin sorunlarını dinleyen

Teknoloji Transfer Ofisi