Ankara Üniversitesinin teknolojik bilgi birikimini değerlendirmek, özel sektör ile kamu kurum / kuruluşlarının kullanımına sunmak ve bu birikimin artmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz.

 

Bu konulardaki temel süreçlerimiz aşağıdaki akış şemasında özetlenmiştir:

AnaSurec_2