Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI

Prof. Dr. Ali SINAĞ

Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR

Dr. Yavuz AKA

Şebnem DOĞAN


Yönetici

Şebnem DOĞAN

 


 

Fatih TUNCA

İş Geliştirme Uzmanı

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

fatih.tunca@ankaratto.com


Özlem YAZIR

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

ozlemyazir@ankaratto.com


S. Eren ÖZMEN

İş Geliştirme Uzmanı

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

eren.ozmen@ankaratto.com


Hazal EROL KOŞAL

Proje Geliştirme Uzmanı

Sorumlu olduğu Fakülteler : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler

hazal.erol@ankaratto.com


Özge Nur KANAT

Proje Geliştirme Uzman Yardımcısı

Sorumlu olduğu Fakülteler : Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi

ozge.nur.kanat@ankaratto.com


Buğra KOŞAL

Proje Yönetim Uzmanı

Fakülteler : Ziraat Fakültesi

Sorumlu olduğu Enstitüler : Adli Bilimler, Biyoteknoloji, Gıda Güvenliği, Hepatoloji, Kök Hücre, Sağlık Bilimleri, Su Yönetimi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Hızlandırıcı Teknolojileri, Nükleer Bilimler, Türk İnkılap Tarihi, Araştırma Merkezleri

bugra.kosal@ankaratto.com


 

Modül Danışmanları

Prof. Dr. Ali SINAĞ

Prof. Dr. Emin CANDANSAYAR

Prof. Dr. Murat EFE

Prof. Dr. A. Egemen YILMAZ

Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ

Doç. Dr. Görkem KISMALI

Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Prof. Dr. Çiler Dursun


 Eczacılık Fakültesi

Eczacılık

Yrd. Doç. Dr. Özlem Bahadır Acıkaca


Hukuk Fakültesi

Karşılaştırmalı Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Selin Özden Merhacı


Mühendislik Fakültesi

Fizik Mühendisliği

Doç. Dr. Barış Akaoğlu


Fizik Mühendisliği

Doç. Dr. Eyüp Duman


Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Murat Efe


Fizik Mühendisliği

Doç. Dr. Barış Emre


Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. A. Egemen Yılmaz


Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Evrim Çolak


Gıda Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Özge Şakıyan Demirkol


Kimya Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz


Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Hacer Yalım


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Türkmen Göksel


İktisat Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin


Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Ayça Demirel Özel


İstatistik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Esin Köksal Babacan


Kimya Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Sedat Odabaş


 Matematik Bölümü

Doç. Dr. Oktay Ölmez


Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Doç. Dr. Barış Sareyyupoğlu


Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Hilal Özdağ


Tıp Fakültesi

Fizyopatoloji

Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Hematoloji

Dr. Erden Atilla


Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Cem Özkan


Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Havva Eylem Polat


Su Yönetimi Enstitüsü

Doç. Dr. Gökşen Çapar