Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

 

2013 yılında TTO kurulmadan önce TTO faaliyetlerinin bir kısmı Üniversitenin ve Teknoloji Geliştirme Bölgemizin çeşitli birimleri tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu birimler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Döner Sermaye İşletmesi, Fikri Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş (ANKÜTEK) ve ANKÜR A.Ş.’dir. Bu birimler TTO’ların tanımlanan 5 modül başlığı altında yaptıkları faaliyetlerin bazılarını, farklı kapsamlarda yürüte gelmişlerdir. ANKÜTEK bünyesinde 2013 yılında kurulan  Ankara TTO ilk aşamada bu birimlerin yaptıkları faaliyetlerin koordinasyonunu üzerine almıştır. Üniversite ile Ankara TTO arasında imzalanan protokole göre bu birimler faaliyetlerini Ankara TTO koordinasyonu altında ve bir iş planı çerçevesinde yürütmeye devam etmektedirler.

Ankara TTO şu anda güçlü bir kadro oluşturmuştur ve tüm modüller cinsinden bütünleşik bir yaklaşımla akademisyenlerin şirketlerle işbirliği kurmalarına yardımcı olmakta, onlara hizmet etmektedir. Ancak ideal kadrosunu oluşturana kadar bazı hizmetleri bu birimlerden alamaya devam edecektir. Ankara TTO benzer şekilde Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin geniş tecrübelerinden yararlanmak amacıyla 8 akademisyenden modüllere koordinasyon ve katkıda bulunmak üzere danışman olarak yararlanmaktadır. Ankara TTO’nun organizasyonel yapısının gücünü gösteren bir unsur da, Birim Sorumluları diye adlandırdığımız, farklı fakültelerden gelen 21 genç ve aktif öğretim üyesinin Ankara TTO’ya verdiği destektir. Bu öğretim üyeleri modül faaliyetlerinin gerektirdiği bir çok alanda Ankara TTO’nun görevlerini yerine getirmede yardımcı olmaktadırlar.

Ankara TTO kurulduğu tarihten itibaren Ankara Üniversitesinde yürütülmekte olan TTO benzeri faaliyetleri bir bütünleşik model altına almış, kendi kadrosu ile birlikte geniş bir akademisyen desteğini de bu amaçla koordine etmiştir. Ankara TTO bu güçlü ekibin yardımı ile Ankara Üniversitesi gibi 1800’ü aşkın öğretim üyesine ve büyük teknolojik potansiyele sahip bir üniversiteyi, ülke ekonomisine daha fazla katkı yapma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.