TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

Türkiye’nin bilim ve teknolojini politikalarını belirleyen esas kurum olarak TÜBİTAK, akademiyi, kamu kurumlarını, sanayiyi ve girişimcileri ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı), BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı), TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı), UİDB (Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı) ve Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çok sayıda program ile desteklemektedir.

Bu destekler

  • TÜBİTAK Akademik Destekleri
  • TÜBİTAK Sanayi Destekleri
  • TÜBİTAK Kamu Destekleri
  • TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri
  • TÜBİTAK Bilimsel Etkinlik Destekleri
  • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleri olarak gruplandırılmaktadır.

Hedef kitlenin çeşitli amaçlarına yönelik olarak tanımlanan bu programlar ulusal ve uluslararası destekler olarak farklılaştırılmakta, desteğin kapsamı, sağlanan imkanlar ve kural setleri ortaya konmaktadır.

2


7

6

5 4 3