Belgelere ulaşmak için ilgili alan başlıklarının üzerine tıklayınız.

Fikri ve Sınai Haklar Politikası

Eğitim – Toplantı – Etkinlik – Sunum Belgeleri

Ulusal Strateji Belgeleri

BTYK Kararları

Kalkınma Planları

Formlar

Sağlık Sektörü İncelemeleri

Kalite ve Akreditasyon Belgeleri

Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı

TÜBİTAK 1000 Belgeleri ( Şifreli Giriş )

Erasmus + Program Rehberi

Kamu kurumlarının yürürlükteki stratejik planlarına buradan ulaşabilirsiniz.