TÜBİTAK ARDEB Destekleri

Yakında kılavuzlara bu bölümden ulaşabileceksiniz.

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı

Yakında kılavuzlara bu bölümden ulaşabileceksiniz.

HORIZON 2020 Destekleri

Yakında kılavuzlara bu bölümden ulaşabileceksiniz.

Diğer Uluslararası Projeler

Yakında kılavuzlara bu bölümden ulaşabileceksiniz.

İLGİLİ UZMANLAR

Öğretim üyeleri 4691 sayılı TGB Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde firma kurabilmektedirler.

Üniversite Sanayi İş Birliğinin Oluşturulması

Üniversite-Sanayi İşbirliği, temel olarak üniversitedeki araştırma potansiyelinin, bilgi birikiminin ve araştırma faaliyetlerinin sanayi ile ortak çalışmalar yürütülerek projelendirilmesi ve katma değerli ekonomik ürüne dönüştürülmesinin sağlanmasıdır. Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Ar-Ge çalışmaları için uygun ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarının önerilmesi
 • Proje yazım geliştirme ve yönetim desteği
 • Sanayi ve akademinin ihtiyacı doğrultusunda Akademisyen-Sanayi eşleştirmesi
 • Sözleşme Yönetimi

Protokol ve Sözleşmeler

Üniversite Sanayi İşbirliği için aşağıdaki sözleşme taslaklarını TTO desteğiyle doldurabilirsiniz.

 • Bilgi gizliliği sözleşmesi: Yakında taslağı buradan indirebilirsiniz.
 • Fikri Mülkiyet Hakları Paylaşım Sözleşmesi: Yakında taslağı buradan indirebilirsiniz.
 • İşbirliği protokolü: Yakında taslağı buradan indirebilirsiniz.
 • Ana Sözleşme: Yakında taslağı buradan indirebilirsiniz.

İLGİLİ UZMANLAR

ANKARA TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin amacı; öğretim görevlilerine, öğrencilere, firma sahipleri ve girişimcilere Fikri ve Sınai Haklar (patent, marka, faydalı model, tasarım) konularında bilgilendirme, bilinçlendirme ve uygulama konularında destek vermektir.

FSMH Bünyesinde Verdiğimiz Hizmetler

Patent başvurusuna konu olan buluşlar için ön araştırma yaparak dünyada aynı teknik alanda hangi verilerin olduğunun değerlendirilmesi, Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurularının Yapılması, Bilgilendirme Eğitimleri Verilmesi, Sözleşme ve Lisanslama Hizmetleri, Ticarileşme potansiyeline sahip buluşlar için pazar analizi, Üniversitemizde üretilen teknolojinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, Girişimcilerimizin ticarileştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan fikir ürünlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi, Sanayi ile birlikte geliştirilen ortak projelerin sözleşme ve protokollerinin hazırlanması, lisanslama amacıyla görüş sunulması konularında hukuk danışmanlarımız ile beraber destek olunması,

Neler Yapıyoruz?

Üniversitemizin güçlü olduğu alanlarda fikri veya sınai ürün ile sonuçlanabilecek yaratıcı faaliyetleri tespit ederek destekliyoruz. İlgili alanlarda teknik sorunların tespit edilerek bu sorunlara uygun çözümlerin akademisyenlerimiz tarafından uygulanması için aracılık görevi yürütüyoruz. Akademisyenlerimiz ve girişimcilerimizin hangi yaratıcı faaliyetlerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunabileceği ve bunlardan hangi hakların doğacağı hususunda yönlendirme ve bilgilendirmeler sağlıyoruz. Tüm fikrî ve sınai haklar konusundaki bildirimlerin alınması ve yanıtlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştiriyoruz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Destek verilecek buluşlar nasıl seçilecektir?

Gelen buluş bildirimi alındıktan sonra ilk aşamada TTO uzmanları tarafından incelenir ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar için bir ön araştırma yapılır. Akademisyenlerimizden gelen buluş bildirim formları ve ön araştırma raporu Ankara TTO Üst Kurulu’na sunulur. Kurul’dan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci Ankara TTO üzerinden gerçekleştirilir.

Destek kararı verilen buluşlar için başvuru süreci nasıl ilerleyecektir?

Ankara Üniversitesi Akademisyenlerinin alacakları destekler kapsamında, destek kararının çıkmasıyla buluşlarının ön değerlendirme süreçleri ve buluşlarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ulusal başvurularının gerçekleştirilmesi Ankara TTO tarafından desteklenir. Uluslararası patentleme sürecine devam etmek ve ticarileştirme faaliyetlerinde destek almak isteyen ve uygun şartları sağlayan girişimcilerin destek süreçleri ise ayrı bir sözleşme kapsamında desteklenebilecektir.

İLGİLİ UZMAN

Şirket kuruluş işlemleri

Ön Kuluçka Destekleri

Ön kuluçka merkezimizde iş fikirlerinizin doğrulanması ve şirketleşme sürecinde sizlere destek oluyoruz. Ankara Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenelere ön kuluçka merkezinin aşağıdaki imkanlarından 1 yıl ücretsiz yararlanabilir;

 • Ofis
 • İnternet bağlantısı
 • Hızlandırıcı destekleri

Kuluçka Destekleri

Kuluçka merkezimizde teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmak için sizlere destek oluyoruz. Kuluçka merkezi ofislerinden kuruluşunuzun ilk 3 yılında indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

Hızlandırıcı Destekleri

Kuluçka firmalarımıza alanında uzman mentor ve danışmanların da katkısıyla aşağıdaki destekleri sunuyoruz.

 • İş geliştirme
 • Ön pazar analizi ve ürün ticarileştirme
 • Ürün prototipleme ve test
 • İş alanı oluşturma
 • Yatırımcı bulma

 

ŞİRKETLEŞME DESTEKLERİ

ankaBİGG

BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak Ankara TTO tarafından gerçekleştirilen 1. Aşama faaliyetleri sonucunda girişimcilerin Tübitak 1512 Teknogirişim ve Sermaye Desteği alması sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteği

Girişimciliğin desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın ve istihdamın artırılması temel hedef edinen bu doğrultuda tüm sektörlerde başarılı işletmeler kurulmasını destekleyen bir programdır.

KOSGEB AR-GE İnovasyon Desteği

Bu program, bilim ve teknoloji tabanlı çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcileri, yeni ürün/süreç/hizmet üretilmesi konularında şirketleşme ve AR-GE desteği sağlamaktadır.

Özkaynak ve Yatırımcı Desteği

İşletme sahip ya da ortakları tarafından işletmenin gerek kuruluş döneminde gerekse faaliyet aşamasında ortaya koydukları kaynaklar(özkaynaklar) ile şirket kuruluşu yapılabilir. İşletme kuruluşu veya faaliyetleri için gereken fon, bir başka kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili sözleşmeler kapsamında yatırımcı desteği olarak da alınabilir.

İLGİLİ UZMANLARIMIZ