Çağrı Kapanış

09 EKİM 2020

Başvuru
İlgili TTO Uzmanlarımıza Ulaşın

TAGEM 2020 Ar-Ge Destek Programı Çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının
kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.

Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında;

a) Üniversiteler,

b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere
sermaye şirketleri) başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki
kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Tipleri Öncelikli Konu

Grupları

Bakanlık Destek

Üst Limiti 

(TL)

Bakanlık Destek Oranı

(en fazla %)

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri I. Grup 300.000 100
Sivil toplum kuruluşları I. Grup 300.000 70
Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç sermaye şirketleri) I. Grup 300.000 70
II. Grup 1.000.000 70

I ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

 

Detaylı bilgi ; https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi