COMSTECH (İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)-Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Bakanlar Daimi Komitesi), COVID-19 salgını sırasında karşılaşılan zorlukları göz önünde bulundurarak, İİT üye devletlerinde sağlık hizmetleri sistemlerinin kapasitesini geliştirmek için bazı kuruluşlar ile iş birliği halinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Planlanan bu girişimlerin odak noktası, sağlık uzmanlarının eğitimi, sağlık sistemlerinde yapay zekâ uygulamaları, İİT’ye üye ülkelerde teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin COVID-19 ve diğer hastalıklar özelinde kullanımları gibi konulardır. Bu bağlamda önümüzdeki aylara yönelik planlanan eğitimler ve çalıştayların bir listesi ve söz konusu etkinliklere başvuru için belirlenen son tarihler ile detaylı bilgi alınabilecek internet adresleri aşağıda yer almaktadır.

Etkinlik Başlığı Tarih Son Başvuru Tarihi Çalıştay Linki
1 International Workshop on Artificial Intelligence in Healthcare

 

23-26 Kasım 2020 15 Eylül 2020 http://www.comstech.org/ai-nov-2020.aspx
2 International Workshop on Fundamental Techniques in Viral Diseases Diagnostics

 

25-28 Ocak 2021 30 Ekim 2020 http://www.comstech.org/viral-disease-2021.aspx
3 Nanomedicine- Development and Challenges 15-17 Mart 2021 20 Kasım 2020 http://www.comstech.org/nanomedicines-march-2021.aspx

İİT ülkelerinden bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen bahse konu etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına aşağıdaki internet adresinden de ulaşılabilmektedir:

http://www.comstech.org/upcomming-events.aspx