Duyurular

ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

Paylaşan 27 Mayıs 2020 Yorum Yok

Yeni süreçte; aşağıda yer alan belgeler başvuru esnasında istenmeyecek, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilecektir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

  • Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü
  • Etik Kurul Onay Belgesi (Gerekli ise)
  • Yasal/Özel İzin Belgesi (Gerekli ise)
  • Destek Mektubu (Gerekli ise)
  • Proforma Fatura (Gerekli ise)
  • KOBİ Beyannamesi (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Olma Şartlarına Ulaşamamış Sermaye Şirketleri ve KOBİ Niteliğindeki İşletmelerin Yönetici ve Ortaklarının Proje Yürütücüsü Olması Durumunda)

Gerekli tüm detaylı bilgiye aşağıda yer alan TÜBİTAK web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-programlarina-basvuru-sureci-kolaylasti