Duyurular

ARDEB 1001 Programı – Proje Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler

Paylaşan 27 Mayıs 2020 Yorum Yok

TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı Proje Değerlendirme süreçleri hakkında çeşitli değişiklikler gerçekleşmiştir.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında, 2020 yılı 1. dönem 1001 programında değerlendirilecek proje önerilerine aşağıdaki belirtilen kriterlerle göre toplam puanın %25’ine kadar ek puan verilecektir.

  • Proje yürütücüsünün (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı (*)
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış (başvuru sisteminde açıklama istenecektir)
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-programi-proje-degerlendirme-sistemindeki-yenilikler