TÜBİTAK 1004 Programı “Yüksek Teknoloji Platformları” çağrısı kapsamında Ankara Üniversitesi yöneticiliğinde sunulan “Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları(Re-Tıp)” projemiz  II. Faza başvuru yapmaya hak kazanarak desteklenmiştir.

Re-Tıp Araştırma Programı, dünyada yeni geliştirilen Rejeneratif ve Restoratif Tıp teknolojilerine ilişkin ülkemizde Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesini, bilimsel nitelikli araştırma sonuçlarının özel sektör işbirliğiyle ticarileşmesini ve dışa bağımlı olduğumuz sağlık alanında yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayacaktır.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü yöneticiliğinde ve Ankara TTO koordinasyonunda kurulan araştırma programında yer alan yürütücü kuruluşlarımız aşağıda verilmiştir.

1. ASELSAN A.Ş. Araştırma Merkezi
2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM)
3. INTERGEN Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Ltd. Şti.
4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SBÜ-UYGAR)

Ayrıca araştırma programı kapsamında yurt içi ve yurt dışından 14 kurum/kuruluştan araştırmacı ve danışmanlar yer alacaktır. Bu doğrultuda araştırma programında toplam 20 kurum/kuruluş ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütecektir.