Ankara Üniversitesi

Toplum İçin Bilim

COVID19 Araştırma Programı

“Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” kapsamında açık olan 2 adet çağrının değerlendirme süreci 29 Nisan’da tamamlanmış olup, iki proje toplam 26.670,90₺ ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

Çağrı Kodu Çağrı Başlığı Bütçe / Proje Proje Sayısı Toplam Ayrılan Fon Proje Yürütücü/Proje İsmi Proje Ekibi Talep Edilen Fon Desteklenen Fon
ANKU-BAP-2020-8-COVID-19 COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulması 15.000 TL 2 30.000 TL 1. Öğr. Gör. Dr.Emrah ERTUGAY

Covid 19 Pandemi Sürecinde Yedek Akçeler Aracılığı ile Özkaynakla Finansman Politikaları ve Benzeri Salgınların Şirketler Üzerindeki Negatif Etkilerinin Azaltılması için Yeni Model Önerileri

-Arş. Gör. Gökhan Aydoğan

-Arş.Gör. İlker Gülençer

13.908,00 ₺ 13.908,00 ₺
    2. Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

COVID 19 – Nasıl Bir Kriz Yönetimi

– Halil Yasin Tamer (Doktora Öğrencisi) 12.762,90 ₺ 12.762,90 ₺
TOPLAM DESTEKLENEN PROJE SAYISI VE BÜTÇESİ           26.670,90 ₺

“Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” kapsamında açılan 10 adet çağrıdan 8 tanesinin değerlendirme süreci 21 Nisan’da tamamlanmış olup, 8 çağrı kapsamında 11 proje, toplam 197.444,68 TL ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

Çağrı Başlığı Proje Yürütücü/Proje İsmi Proje Ekibi Desteklenen Bütçe
Yeni Nesil Dizileme (NGS) İle COVID-19 Genom Analizlerinin Yapılması, Hastalığın Yayılımı Üzerine Veri Elde Edilmesi 1. Prof. Dr. Meral BEKSAÇ
SARS-CoV-2 (+) Hastalarda KIR/KIR Ligand Genotiplerinin Belirlenmesi
-Doç. Dr. Kemal Osman Memikoğlu
-Dr. Klara Dalva
-Emine Öncül – Doktora Öğrencisi
-Hasan Yalım Akın Biyolog
-Dr. Ezgi Gülfem
-Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Dr. Güle Çınar
30.000,00 ₺
2. Prof. Dr. A. Mithat BOZDAYI
Türkiye’de SARS-CoV2’nin tüm genom dizilemesi ve Moleküler karakterizasyonu
-Nejat Siraj – AÜ Biyoteknoloji Enst. YL.
-Buse Dikmen – AÜ Tıp Fak. Lisans
29.940,00 ₺
COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Salgın Sonrası Potansiyel İş Sözleşmesi Davalarına Yönelik Modellerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Gaye BAYCIK
COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanların Çalışma Süreleri ile Çalışma Modellerine İlişkin Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
-Hazal Tolu Arş. Gör. – GSU
-İstemi Ceysu Dinç Arş. Gör.
-A. Ebru Gültekin – Rektörlük
15.000,00 ₺
COVID-19 Medya Analizi: COVID-19 Salgını İle İletişim Araçlarında Yer Alan Haberlerin Toplum Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi 1. Dr. Ergin Şafak DİKMEN
Pandemi döneminde dijital iletişim stratejileri: T.C. Sağlık Bakanlığı örneği
-Doç. Dr. Emel Özdora Akşa
-Arş. Gör. Dr. Nilüfer Pınar Kılıç
-Prof. Dr. Abdülrezak Altun
14.999,00 ₺
2. Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN
Covid – 19 Salgını Sirasında Sosyal Medya Ortamında Yayılan Söylentiler Ve Toplumsal Etkileri
-Dr. Ergin Şafak Dikmen 15.000,00 ₺
COVID-19 Psikolojik Destek ve Rehberlik: Salgınının Bireylerdeki Etkilerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Destek Mekanizmalarının Kurgulanması 1. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Covid-19 Korkusu İle Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişkide Koruyucu Ve Risk Faktörlerinin Moderatör Etkisi
-Dr. Nesime Can
-Öykü Mançe Çalışır – Uzman
-Seher Yalçın
-Dr. Burçin Çolak
9.197,00 ₺
2. Dr. Öğr. Üyesi Görkem SAYGILI
Doğal Dil İşleme Yöntemiyle COVID-19 Online Psikiyatrik Destek Sistemi
-Arş.Gör. Gökhan Güney
-Ar. Gör. Büşra Özgöde Yigin
-Dr. Burçin Çolak
-Yasemein Hoşgören Alıcı – Dok. Öğr.
-Prof. Dr. Orhan Murat Koçak
11.799,00 ₺
COVID-19 Salgını Sonrası Sektörel Analizler Prof. Dr. Türkmen Göksel
Türkiye’de Covid-19 Salgını Sonrası için Merkezi Önemde Sektörlerin Tespiti: Sektörler Arası Girdi-Çıktı İlişkileri Temelli Ağ Analizi
-Doç. Dr. Yetkin Çınar
-Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz
-Doç.Dr. Oktay Ölmez
14.498,12 ₺
Sağlık Kurumları Acil Eylem Planı: COVID-19 Salgınına Yönelik Tarama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Alpay AZAP
COVID-19 Hasta Yönetiminde Karar Destek Sistemi için Model Geliştirilmesi
-Prof. Dr. Atilla Elhan
-Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
-Doç. Dr. Müge Günalp
-Öğr. Gör. Dr. Güle Çınar
-Öğr. Gör. Dr. İrem Akdemir Kalkan
-Öğr. Gör. Dr. Ezgi Gülten
-Arş.Gör. Batuhan Bakırarar
29.973,56 ₺
COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi 1. Prof. Dr. Fatih TANK
Covid2019 Verileri İle Günlük Tahminlerin İncelenmesi
-Prof: Dr. Alpay Azap
-Prof. Dr. Atilla Elhan
-Doç. Dr. Oktay Ölmez
-Doç. Dr. Furkan Başer
-Arş. Gör. Günay Burak Koçer
14.500,00 ₺
2- Prof. Dr. Olçay ASLAN
COVID 19 Türkiye Verilerinin İstatistiksel Modellemesi
-Arş.Gör. Yetkin Tuaç
-Arş. Gör. Şenay Özdemir
-Yeşim Döne
12.538,00 ₺
TOPLAM DESTEKLENEN PROJE SAYISI VE TOPLAM BÜTÇE 11 Proje 197.444,68 ₺