Ankara Üniversitesi

Toplum İçin Bilim

COVID19 Araştırma Programı

Bir araştırma üniversitesi olarak en büyük çıktımızın topluma yapacağımız katkı olacağı inancıyla Üniversitemiz bünyesinde COVID-19 süreci ve sonrası oluşabilecek toplumsal sorunlara odaklanan Araştırma Projelerinin desteklenmesi üzerine çağrılar açılmıştır.

Başvurusu devam eden çağrılar

Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” kapsamında, aşağıda yer alan 2 adet çağrının son başvuru tarihi 24 Nisan Cuma –  23:59‘a kadar uzatılmıştır.

Çağrı Kodu Çağrı Başlığı Bütçe/Proje Proje Sayısı Toplam Bütçe
ANKU-BAP-2020-3-COVID-19 COVID-19 Salgını Sonrası Sigorta ve Bankacılık Sistemleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerin İyileştirilmesi/Azaltılması Amacıyla Yeni Modellerin Geliştirilmesi 15.000 TL 2 30.000 TL
ANKU-BAP-2020-8-COVID-19 COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulması 15.000 TL 2 30.000 TL
Toplam Proje Sayısı ve Bütçe 4 60.000 TL

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ekibi olarak proje başvurularınızda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.

Proje Başvuruları http://bapproje.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Başvurusu dolan çağrılar

Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” çağrısı 16 Nisan 23:59 itibariyle kapanmıştır.
Değerlendirme süreci tamamlanan 10 adet çağrıdan 8’i açıklanmıştır. Sonuçlar için tıklayınız.

Çağrı Kodu & Döküman (link) Çağrı Başlığı Bütçe/Proje Proje Sayısı Fon Miktarı
ANKU-BAP-2020-1-COVID-19 Yeni Nesil Dizileme (NGS) ile COVID-19 Genom Analizlerinin Yapılması 30.000 TL 2  60.000 TL
ANKU-BAP-2020-2-COVID-19 COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Salgın Sonrası Potansiyel İş Sözleşmesi Davalarına Yönelik Modellerin Geliştirilmesi 15.000 TL 2  30.000 TL
ANKU-BAP-2020-3-COVID-19 COVID-19 Salgını Sonrası Sigorta ve Bankacılık Sistemleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerin İyileştirilmesi/Azaltılması Amacıyla Yeni Modellerin Geliştirilmesi  15.000 TL 2  30.000 TL
ANKU-BAP-2020-4-COVID-19 COVID-19 Salgını Esnasında ve Sonrasında Sağlık Sektörüne İlişkin Finans Analizinin Oluşturulması 15.000 TL 2  30.000 TL
ANKU-BAP-2020-5-COVID-19 COVID-19 Medya Analizi: COVID-19 Salgını İle İletişim Araçlarında Yer Alan Haberlerin Toplum Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi 15.000 TL 2   30.000 TL
ANKU-BAP-2020-6-COVID-19 COVID-19 Psikolojik Destek ve Rehberlik: Salgınının Bireylerdeki Etkilerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Destek Mekanizmalarının Kurgulanması 15.000 TL 2 30.000 TL
ANKU-BAP-2020-7-COVID-19 COVID-19 Salgını Sonrası Sektörel Analizler 15.000 TL 3 45.000 TL
ANKU-BAP-2020-8-COVID-19 COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulması 15.000 TL 2  30.000 TL
ANKU-BAP-2020-9-COVID-19 Sağlık Kurumları Acil Eylem Planı: COVID-19 Salgınına Yönelik Tarama Yöntemlerinin Geliştirilmesi 30.000 TL 1  30.000 TL
ANKU-BAP-2020-10-COVID-19 COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi 30.000 TL 1 30.000 TL
Toplam Proje Sayısı ve Bütçe 19 345.000TL 

Çağrı Takvimi (Çağrı açılış ve kapanış tarihi)

Çağrı Açılış Tarihi 08.04.2020
Çağrı Kapanış Tarihi 16.04.2020         (Saat 23:59)
Proje Başlangıç Tarihi   20 Nisan 2020

 

Proje Başvuruları http://bapproje.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

İLETİŞİM:

Ankara TTO – 0 (312) 485 39 18

Fatih TUNCA; fatih.tunca@ankaratto.com

Eren ÖZMEN; eren.ozmen@ankaratto.com

Buğra KOŞAL; bugra.kosal@ankaratto.com