Değerli Araştırmacılarımız,

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program Öncelikleri:

  • Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,
  • Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesidir.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisi olarak program başvurularınızda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.