Su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projelerinin desteklendiği, Avrupa Birliği’nin prestijli desteklerinden biri olan PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) programı kapsamında üniversitemiz Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Birce Taban’ın İspanya ile ortak yürüteceği “Akdeniz’de Yetişen Taze Gıdaların Raf Ömürlerinin Sürdürülebilir Koruyucu Teknolojiler Kullanılarak Arttırılması ve Gıda Bulut Bilişim Hizmetleri ve Tahminsel Modelleme Sistemleri ile Bu Ürünlerin Dinamik Raf Ömürleri Hakkında Bilgi ve İletişim Sağlanması (BIOFRESHCLOUD)” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.