Duyurular

EraNet Rus 2019 Çağrısı

Paylaşan 4 Kasım 2019 Yorum Yok

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir.

2019 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir.

Desteklenecek Alanlar:

Nanoteknoloji:
1.1 Çevre ve sağlık için gelişmiş nano sensörler
1.2 Tasarım ve modellemeye dayalı yeni fonksiyonel nano malzemeler

Sağlık:
2.1 Rejeneratif tıp, biyomalzemeler ve Organ-on-a-chip sistemleri
2.2 Kanser, kardiyovasküler ve bulaşıcı hastalıklar için ilaç keşfi

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler:
3.1 Demografi, göç, çatışmalar ve güvenlik sorunları
3.2 Bölgesel kalkınma ve sosyal bütünleşme için fırsatlar ve zorluklar