Değerli akademisyenlerimiz;

Sizleri 19 Eylül Perşembe günü Rektörlük Yüzüncü Yıl Salonu’nda gerçekleşecek olan Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (WIDESPREAD) Alanı Bilgi Günü’ne davet ediyoruz.

İlgili alanın amacı; AB Üye ülkeleri ve Türkiye gibi Genişleme ülkelerinde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmaktır.

Herhangi bir konu kısıtlaması olmayan WIDESPREAD alanında yararlanabileceğiniz destek mekanizmaları TÜBİTAK uzmanlarınca Bilgi Günü’nde sizlerle paylaşılacaktır.

Etkinlik programını aşağıda bulabilirsiniz.

19 EYLÜL

09.30

Ankara Üniversitesi Rektörlük, Yüzüncü Yıl Toplantı Salonu

Etkinliğe katılmak isteyen araştırmacılarımızın aşağıdaki linkten formu doldurarak kayıt yapmaları gerekmektedir.

Kayıt Formu