TÜBİTAK’ın ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirme amacıyla açtığı SAYEM programında Ankara Üniversitesi’nin ortak olduğu dört adet proje kabul almıştır. Kabul alan projelerden üçünde (Panagro-Kimera-A.Ü., STM-A.Ü, INTERGEN-A.Ü.) Ankara Üniversitesi TTO ortak olarak yer almıştır