Girişimci Adayları Aranıyor :

ANKA-BİGG programı eğitimlerini aldıktan sonra TÜBİTAKtarafından uygun bulunan iş planı sahibi girişimci adaylarına 200.000 TL’ye kadar sermaye girişim desteği sağlanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
1. Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci olmak,
2. Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
3. Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almak,
4. Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamak,
5. Herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

GENEL NİTELİKLER
1. Sağlık ve İyi Yaşam:
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.
2. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme:
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

tematik alanlarında teknoloji odaklı iş fikri sahibi olmak.

Şimdi Başvur!

GENEL TANIMLAR

Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş., TÜBİTAK tarafından 2018/2. Döneminden itibaren “BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş” olarak belirlenmiştir.

Teknoloji odaklı iş fikirlerinin, nitelikli iş planlarına dönüştürülmesini amaçlayan ANKA-BİGG programı kapsamında, aşağıdaki tematik alanlarda, iş fikri sahibi girişimci adaylarına verilecek olan eğitimler ANKARA ÜNİVERSİTESİ TTOaracılığıyla yürütülecektir.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek 2. Aşama değerlendirmesi sonucu uygun bulunan iş planı sahibi girişimciler 200.000 TL’ye kadar sermaye girişim desteği kazanacaklardır.

Başvurularınız için bigg.ankarateknokent.com adresini kullanabilirsiniz.
Her türlü bilgi için bigg@ankaratto.comadresine mail atabilirsiniz.