TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

  • Programın destek üst limiti %100 oranında artırılarak, 360 bin TL’den 720 bin TL’ye yükseltildi.
  • Proje kapsamında görevlendirilen, herhangi bir yerde ücret karşılığı çalışmayan bursiyerlerlere sağlanan destek miktarları;
  • Lisans öğrencisi için 750 TL.
  • Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL.
  • Doktora öğrencisi için  3.500 TL.
  • Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL. olarak belirlendi.

BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

  • Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi kararlaştırıldı ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak reddedilen 1001 projelerinden geliştirilebilir düzeyde puanalanlarla, bir sonraki dönemi beklemedenbir kereye mahsus olmak üzereyeniden hızlı bir şekilde başvuru yapılabilme olanağı sağlandı.
  • ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara; proje yürütücüsü olarakhiç başvurmamış ya da başvurmuş ancak projesi bilimsel değerlendirme alınmadan iade edilmiş olan araştırmacılara, 1001 programına başvuruda bulunmaları ve projelerinin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde,bir defaya mahsus olmak üzere panel puanına ek olarak ekstra puan verilmesi uygun görüldü.
  • İlgili programın “Başvuru ve Bilimsel Değerlendirme Formları” güncellendi ve
  • 2018 yılı 2. döneminde Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak başvurular için son tarih 21/09/2018, e-imza ile başvuru yapılmaması halinde basılı kopya belgelerin Kurumumuza gönderilme tarihi ise 05/10/2018olarak belirlendi.

2018 yılı 2. dönem başvuruları için Proje Başvuru Sistemi 13/08/2018 tarihinde kullanıma açılmıştır. Bu dönem hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek olup, 2019 yılında tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Proje başvuru formları için tıklayınız.