• Ankara TTO Üzerinden Gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerine Destek!

 • 1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016-1 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı!

 • Twinning ve ERA Chair Çağrılarına Yönelik Odak Çalıştay

 • Ufuk 2020 Toplum ile Toplum için Bilim Alanı 2017 yılı Proje Pazarı

 • Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı Bilgi Günü

 • ECSEL-2017 Çağrı Forumu

 • Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

 • SOLAR-ERA.NET Cofund Çağrısı Açıldı

 • Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)

 • 2017 Yılı Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başlıyor

 • Genç Girişimciliği Geliştirme Programı Başvuruları Başladı

 • “Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları” Kılavuzu